92rotat01
 

diensten
laatste nieuws
Nieuw-gewijzigd

Video OKK

Enkhuizen-OKK-Nederland

OKK-Nederland

Klik voor site OKK-Nederland

Jongerensite

Klik voor site OKK-jongeren

Stel, ik zoek een kerk ...

Waar mensen elkaar verstaan
al geloven ze niet allemaal hetzelfde

Waar ik kan zwijgen
maar de stilte niet het laatste woord heeft

Waar woorden niet dwingen
maar me richting wijzen

Waar God God mag heten
maar zijn Naam geen oordeel is

Waar mensen me kennen,
maar me niet boetseren naar hun eigen beeld

Waar iemand me bij de hand neemt
en op tijd weer loslaat, zodat ik zoeken kan

Waar macht geen hoofdrol speelt
maar met gezag gesproken wordt

Waar oude woorden klinken
alsof ze vandaag voor het eerst gevonden zijn

Waarin de wereld van alledag een stem heeft
maar zonder schaamte iets terug te zeggen

Oud-Katholiek:

- een katholieke kerk,
met het drievoudig ambt van diaken, priester en bisschop, dat ook openstaat voor de vrouw.
- een katholieke kerk,
die de nadruk legt op Woord èn Teken; die 7 sacramenten kent, waarin Gods genade zichtbaar nabij komt.
- een kerk,
waarin je persoonlijk je geloof kunt beleven ....

Lees verder

De meeste kerken in Enkhuizen zijn lid van de Raad van Kerken Enkhuizen.

Kerkplein Enkhuizen

Klik voor site kerkplein Enkhuizen

Ook worden daar de bijzonderheden en diensten vermeld:

Diensten Enkhuizer kerken

Klik voor Enkhuizer kerkdienstenKerken Enkhuizen

Klik voor overzicht alle kerken

Intervieuw Advent Carol

Onze parochie-site bij OKK-Nederl


Gegevens ANBI


Parochieblad november 2016

Onze parochie ziet zichzelf, na 1572 als de "katholieke" voortzetting van de twee kerken die nog steeds een dominante plaats in het stadsbeeld zijn: de Westerkerk (St. Gommarus-kerk) met klokkenstoel en de Zuiderkerk (St.Pancratius-kerk) met St. Pancrastoren.

Via St. Gummarus als patroonheilige heeft Enkhuizen een bijzondere band met Lier, waar een aktieve "Broeder-schap" de gedachtenis aan H. Gum-marus levend wordt gehouden.

Gummarus-broederschap

Klik voor website "Broederschap"